“Fanfare Burgum”

Oprichting nieuwe muziekvereniging ‘Fanfare Burgum’

Op 25 mei is de nieuwe muziekvereniging ‘Fanfare Burgum’ opgericht. In de nieuwe Fanfare worden de  korpsen van  ‘Apollo’ en ‘Hallelujah’ uit Burgum samengevoegd. Ruim 50 muzikanten zijn lid van de nieuwe vereniging.

Het nieuwe korps gaat in september van start o.l.v. Sijtze van der Hoek, een ervaren dirigent. De wekelijkse repetitie op dinsdagavond wordt gehouden in de Stryp in Burgum. De naam ‘Fanfare Burgum is een tijdelijke naam. Het korps is nog op zoek naar een passende en klinkende naam. Die naam wordt bekend gemaakt op het openingsconcert op 24 november.

Oprichting nieuwe muziekvereniging ‘Fanfare Burgum’

Op vrijdag 25 mei jl. is bij notariële akte de oprichting beklonken van de muziekvereniging ‘Fanfare Burgum’, gezeteld in Burgum. Het nieuwe korps is op initiatief van de plaatselijke fanfarekorpsen ‘Apollo’ en ‘Hallelujah’ tot stand gekomen.

Beide verenigingen werkten de laatste decennia ’s al geregeld samen en  organiseerden diverse concerten.  De onderlinge samenwerking bleef niet onopgemerkt bij het publiek. Geregeld viel dan de opmerking waarom beide korpsen niet samen gingen. Omdat beide korpsen met een teruglopend ledenaantal en incomplete secties kampen, vormde dit een aanleiding voor beide besturen om samen rond de tafel te gaan. Met als resultaat de oprichting van het nieuwe korps. Een beslissing waar een voorbereidingstijd van meer dan 2 jaar aan vooraf is gegaan. Hierdoor is het behoud van de Fanfaremuziek in Burgum voor nu en de toekomst gegarandeerd.

Hiermee valt het doek definitief voor de korpsen Apollo en Hallelujah. Beiden korpsen hebben zich ruim een eeuw ingezet  voor de gemeenschap in en rondom Burgum. De klanken gaan door via de  ‘Fanfare Burgum’.

Het nieuwe korps gaat in september van start met de repetities in de Stryp in Burgum en telt ruim 50 enthousiaste muzikanten.  Inmiddels is er een nieuwe dirigent aangesteld. Dit betreft de in Burgum opgegroeide Sijtze van der Hoek, een man met de nodige ervaring en een bekende verschijning in de wereld van de blaasmuziek.

De naam van het nieuwe korps ‘ Fanfare Burgum’ betreft een tijdelijke oprichtingsnaam. Het korps is op zoek naar een passende en klinkende naam. Die nieuwe naam wordt gepresenteerd op het openingsconcert op zaterdagavond  24 november 2018 in de Ikker in Burgum.