Geschiedenis

De oprichting

In 1886 werd muziekvereniging Apollo opgericht. In eerste instantie was het een gezelschap voor zowel violen als blaasinstrumenten. Op 19 februari 1887 had Apollo haar eerste optreden, tijdens de viering van de 70e verjaardag van Koning Willem III. In 1901 ging het echter mis. Er waren strubbelingen over de onkostenvergoeding. De 1e partijblazers kregen meer vergoeding dan de 2e partijblazers. Na de jaarvergadering liep de ruzie zo hoog op dat Apollo ophield te bestaan.

Na bemiddelingen is op 10 december 1901 muziekvereniging Apollo her-opgericht. Ditmaal onder de naam “Nieuw Apollo”. Later is de naam “Nieuw Apollo” weer veranderd in “Apollo”.

De oorlogsjaren

In 1943 schreef voorzitter E. Popma: ‘Er is weer een jaar voorbij en nog steeds is het oorlog. Onze vereniging leeft nog en wij hebben geen leden door oorlogsgeweld verloren. Alweer moest een lid van ons verplicht te werk gesteld worden in Duitsland. Ondanks alles worden de repetities gezien de omstandigheden goed bezocht. Het zou beter kunnen, maar we leven in een vreemde tijd met die oorlog. De belangstelling voor blaasmuziek bij de jeugd is wel groot. Wij moeten maar eens proberen een jeugdkorps op te richten’.

Een rijk bezit: al meer dan 115 jaar muziek

Al een dikke eeuw klinken de muzikale klanken van “muziekvereniging Apollo” door het dorp Burgum en omstreken. In 2016 bestond Apollo 115 jaar!

Er is een schoolproject op basisschool ’t Partoer om kinderen kennis te laten maken met fanfare muziek. Voor de jeugd is contact met muziek belangrijk.